V krátkosti o nás:

Ako konateľ spoločnosti sa problematike bytových domov aktívne venujem od roku 2008, kedy som sa stal zástupcom vlastníkov na bytovom dome so 128 bytmi v Banskej Bystrici. Postupne k prvému domu postupne pribudli ďalšie tri bytové domy, keď ma vlastníci bytov v daných domov čisto prirodzene oslovili s požiadavkou na prebranie funkcie zástupcu vlastníkov (v 56, 48, resp. 72 bytovke), kvôli väčším či menším problémom s ktorými sa ako vlastníci potýkali a nevedeli si s nimi dať rady. Až do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov som bol vyše 5 rokov zástupcom vlastníkov vyše 5 rokov pre celkovo 304 bytov. Hlavnou činnosťou, ktorej sa venujeme aktívne doteraz spolu s mojím bratrancom od roku 2009 je manažovanie obnov bytových domov. V tejto oblasti sme sa vypracovali na špičku v odbore s desiatkami veľmi pozitívnych referencií, keď sme na prvý pohľad aj na „nerealizovateľných“ zákazkách dokázali dať dohromady neskutočne rozvadených vlastníkov a proces obnovy zrealizovať vo vysokom štandarde.

V určitej fáze našej činnosti sme si však uvedomili, že nás nadviazanie vzťahu s vlastníkmi, ktorý je založený na vzájomnej dôvere a je nevyhnutný pre úspech celého procesu obnovy stojí z našej strany nesmierne množstvo energie, ktorú do obnovy každého bytového domu vkladáme. V procese obnovy sa častokrát vyrieši množstvo „starých zanedbaných hriechov“ a správca dostane po kolaudácii do vienka kompletne obnovený dom, ktorý môže v pohode „spravovať“ spôsobom ako bol dovtedy klasicky zvyknutý.

Spontánne som si preto v roku 2017 doplnil vzdelanie a ako jeden z vôbec prvých absolventov podobného vzdelávania na Slovensku som si doplnil certifikačné vzdelanie, ktoré ma oprávňuje ako pracovníka spoločnosti na správu bytových domov.

Nakoľko ako jeden z mála na Slovensku mám priamu praktickú skúsenosť s tým, akým spôsobom pracujú desiatky správcov / SVBčiek si dovolím tvrdiť, že naším potencionálnym zákazníkom ponúkame diferenciálne odlišný spôsob pri správe bytových domov založený na vypichnutí tých najlepších praktík správcov ako sme sa doteraz stretli + k tomu pridávame svoje špecializované know-how z čoho vznikol skutočne unikátny spôsob spravovania bytových domov. Tento spôsob nemá nič spoločné klasickým spôsobom správy bytových domov na Slovensku, ktorý sme nazvali „administratívna“ správa spočívajúca v rutinných a každomesačne opakovaných činnostiach správcu – platiť mesačne faktúry za „kúrenie a svietenie“ a raz ročne spracovať rozpočítanie nákladov za uplynulý rok, ktoré správca odprezentuje na povinnej schôdzi, kde sa spravidla nič koncepčné nerieši ani v prípade, že to dom skutočne potrebuje. Klasickému správcovi sa vlastníci doslova musia prosiť, aby sa v dome „diali“ základné veci a štandardný postoj správcu pri jednaní s vlastníkmi je v štýle keď správca - sťaby „vlastník domu“ trpí vlastníka bytu ako nevyhnutné zlo a keď raz za čas niečo potrebuje, tak ho najprv pošle do pokladne zaplatiť poplatok za daný úkon podľa zvyčajne 2 a viac stranového cenníka a až následne v lehote do tridsiatich dní „vybaví“ to čo vlastník potrebuje– v tom lepšom prípade tak ako to potrebuje vlastník a nie správca...

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Akceptovať všetko
Zamietnuť všetko
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie účinnosti webovej lokality a na pochopenie toho, ako funguje.
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť