V krátkosti o nás:

Ako konateľ spoločnosti sa problematike bytových domov aktívne venujem od roku 2008, kedy som sa stal zástupcom vlastníkov na bytovom dome so 128 bytmi v Banskej Bystrici. Postupne k prvému domu postupne pribudli ďalšie tri bytové domy, keď ma vlastníci bytov v daných domov čisto prirodzene oslovili s požiadavkou na prebranie funkcie zástupcu vlastníkov (v 56, 48, resp. 72 bytovke), kvôli väčším či menším problémom s ktorými sa ako vlastníci potýkali a nevedeli si s nimi dať rady. Až do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov som bol vyše 5 rokov zástupcom vlastníkov vyše 5 rokov pre celkovo 304 bytov. Hlavnou činnosťou, ktorej sa venujeme aktívne doteraz spolu s mojím bratrancom od roku 2009 je manažovanie obnov bytových domov. V tejto oblasti sme sa vypracovali na špičku v odbore s desiatkami veľmi pozitívnych referencií, keď sme na prvý pohľad aj na „nerealizovateľných“ zákazkách dokázali dať dohromady neskutočne rozvadených vlastníkov a proces obnovy zrealizovať vo vysokom štandarde.

V určitej fáze našej činnosti sme si však uvedomili, že nás nadviazanie vzťahu s vlastníkmi, ktorý je založený na vzájomnej dôvere a je nevyhnutný pre úspech celého procesu obnovy stojí z našej strany nesmierne množstvo energie, ktorú do obnovy každého bytového domu vkladáme. V procese obnovy sa častokrát vyrieši množstvo „starých zanedbaných hriechov“ a správca dostane po kolaudácii do vienka kompletne obnovený dom, ktorý môže v pohode „spravovať“ spôsobom ako bol dovtedy klasicky zvyknutý.

Spontánne som si preto v roku 2017 doplnil vzdelanie a ako jeden z vôbec prvých absolventov podobného vzdelávania na Slovensku som si doplnil certifikačné vzdelanie, ktoré ma oprávňuje ako pracovníka spoločnosti na správu bytových domov.

Nakoľko ako jeden z mála na Slovensku mám priamu praktickú skúsenosť s tým, akým spôsobom pracujú desiatky správcov / SVBčiek si dovolím tvrdiť, že naším potencionálnym zákazníkom ponúkame diferenciálne odlišný spôsob pri správe bytových domov založený na vypichnutí tých najlepších praktík správcov ako sme sa doteraz stretli + k tomu pridávame svoje špecializované know-how z čoho vznikol skutočne unikátny spôsob spravovania bytových domov. Tento spôsob nemá nič spoločné klasickým spôsobom správy bytových domov na Slovensku, ktorý sme nazvali „administratívna“ správa spočívajúca v rutinných a každomesačne opakovaných činnostiach správcu – platiť mesačne faktúry za „kúrenie a svietenie“ a raz ročne spracovať rozpočítanie nákladov za uplynulý rok, ktoré správca odprezentuje na povinnej schôdzi, kde sa spravidla nič koncepčné nerieši ani v prípade, že to dom skutočne potrebuje. Klasickému správcovi sa vlastníci doslova musia prosiť, aby sa v dome „diali“ základné veci a štandardný postoj správcu pri jednaní s vlastníkmi je v štýle keď správca - sťaby „vlastník domu“ trpí vlastníka bytu ako nevyhnutné zlo a keď raz za čas niečo potrebuje, tak ho najprv pošle do pokladne zaplatiť poplatok za daný úkon podľa zvyčajne 2 a viac stranového cenníka a až následne v lehote do tridsiatich dní „vybaví“ to čo vlastník potrebuje– v tom lepšom prípade tak ako to potrebuje vlastník a nie správca...

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline