Z histórie spoločnosti a jej vízia:

Na trhu pôsobíme od roku 2010 a našim klientom v súčasnosti poskytujeme inžinierske činnosti (procesný manažment), ktoré sú zamerané na manažovanie komplexných / kompletných obnov bytových domov. Po realizovaní desiatok úspešných a náročných komplexných až kompletných obnov bytových domov, ktoré boli spravované desiatkami správcov / resp. SVBčkami sme časom dospeli k záveru, že manažovanie obnov bytových domov ako také je síce zaujímavý odbor plný výziev, ale z dlhodobej perspektívy stále ide viac menej a dookola o to isté – zorganizovanie a stmelenie vlastníkov bytov v dlhodobo zanedbaných bytových domov kde sa nezriedka roky vlastníci nevedeli dohodnúť ani na základnej údržbe bytového domu s tým, že pod naším vedením “zrazu zázračne“ všetko ide krok za krokom až po kolaudáciu bytového domu. Časom sme dospeli k presvedčeniu, že chceme bytovým domom, ktoré sme obnovili v prípade záujmu ponúknuť niečo viac – pokračovanie spolupráce v podobe ponuky na výkon správy bytového domu, ktorá by „zrazu zázračne“ obsahovala inovatívne prvky, ktoré doteraz na správcovskom trhu neboli aplikované vôbec, resp. prinajmenšom sú nezvyklé. Preto našou víziou do budúcnosti je: „Novým proaktívnym prístupom k správe bytových domov chceme pre vlastníkov zabezpečiť pocit bezproblémového bývania, kde sa v maximálnej miere predchádza vzniku problémov cez aktívnu elimináciu včas rozpoznaných rizík a obnova bytového domu manažuje priebežne tak, aby neprimerane finančne nezaťažovala vlastníkov bytov.“

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline